Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus

16.4.2022

Kuopion Taekwondo ry:n vuosikokous pidettiin Nurmitie 11 yhteistilassa lauantaina 16.4.2022.

Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokouksessa vahvistettiin myös toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin:

  • Lauri Nousiainen, puheenjohtaja
  • Emmi-Reetta Korhonen, varapuheenjohtaja
  • Suvi Seppänen, rahastonhoitaja
  • Jenni Nevalainen, sihteeri
  • Jouko Lappi, jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin Panu Hovinen ja varatilintarkastajaksi Jani Kelo.