Itsepuolustus (hosinsul)

Itsepuolustus (Korean kielellä hosinsul) kuuluu olennaisena osana taekwondon harjoitteluun. Harjoituksissa opetellaan esimerkiksi etäisyyden hallintaa ja liikkumista, erilaisia irtautumisia sekä suojautumista lyönneiltä ja potkuilta.

Mahdollisiin itsepuolustustilanteisiin tulee osata reagoida tilanteen vaatimalla tavalla nopeasti ja harjoittelun myötä valmius toimia erilaisissa tilanteissa kasvaa. Paras itsepuolustuskeino on tietysti ennakointi ja mahdollisten vaaratilanteiden välttäminen.